Friday, September 1, 2017

The newest project for the  I like challenges blog' September challenge
Najnowsza wrześniowa praca wyzwaniowa dla I like challenges blog

KOLORY JESIENI / THE COLORS OF AUTUMN (FALL):
brązowy / brown
pomarańczowy / orange
żółty / yellow

The card is 14x14cm big and is 100% colored with COPIC markers + white gel pen
 Ta kartka jest rozmiary 14x14cm i jest w całości wykonana przy użyciu markerów COPIC

1 comment: